FOTOSOUTĚŽ Zahraničního oddělení

Máš za sebou studijní výjezd nebo stáž v zahraničí a za hledáčkem fotoaparátu jsi jako ryba ve vodě? Tak si udělej takový malý #throwback z tvého výjezdu, pošli nám některou z tebou pořízených fotografií a vyhraj třeba cool batoh. Že už ho máš? A co takhle pochlubit se příští semestr vlastní fotkou na zdi v Respiriu?

Do soutěže můžeš přihlásit až tři fotografie. Ke každé připoj krátký popisek a informaci o místu a typu výjezdu. Odborná komise ocení tři nejlepší fotografie, zároveň proběhne i hlasování na Facebooku VŠCHT Praha o cenu veřejnosti za nejpopulárnější fotografii.

Co můžeš vyhrát?

  • Od odborné komise: Poukaz na fotoknihu + ponožky VŠCHT Praha
  • Cena veřejnosti: Batoh Fjallraven dle vlastního výběru (* ve formě poukazu do HUDY Sportu ve výši 2.500 Kč)

Navíc v zimním semestru 2020/2021 vystavíme 15 nejlepších fotografií v Respiriu, dle výběru odborné komise

Jsou nějaké podmínky?

Soutěž je pro současné studenty VŠCHT Praha.

Na výstavu v Respiriu je třeba mít fotografii v rozlišení 300DPI (rozměr 5315px x 3543px – může být na výšku i na šířku). Pokud máš hezkou fotografii v nižší kvalitě, nevadí, stále se může zúčastnit hlasování o cenu veřejnosti.

Uzávěrka fotosoutěže je 20.8.2020, slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne na začátku zimního semestru.

Pravidla

1.1 Odesláním vyplněné přihlášky prostřednictvím formuláře, uděluje soutěžící VŠCHT Praha bezúplatnou výhradní licenci zaslanou soutěžní práci užít, a to ke všem způsobům užití a v neomezeném časovém i teritoriálním rozsahu ve smyslu § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a toto právo udělit i třetí osobě nebo na třetí osobu převést. Na VŠCHT Praha současně soutěžící okamžikem předání práce bez nároku na jakoukoli odměnu převádí vlastnické právo k věci, prostřednictvím které je práce vyjádřena. Zároveň autor fotografie souhlasí s možností jejího využití pro účely spolku Wikimedia pod svobodnou licencí Creative Commons BY-SA 4.0.

1.2 Osobní údaje v rozsahu [jméno, příjmení, e-mail] poskytnuté VŠCHT Praha budou VŠCHT Praha zpracovány výhradně pro plnění propozic této soutěže, a to po dobu jejího trvání. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávána v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pravidla VŠCHT Praha jsou publikována na https://vscht-cz.hellit.cloud/zpracovani-a-ochrana-osobnich-udaju/.

Vyhrazujeme si právo vyřadit fotky, které nebudou v dostatečné kvalitě pro publikaci, případně fotky, které by mohly poškodit reputaci VŠCHT, nebo programů výjezdů.