Senzorika a kybernetika v chemii

Program pro ty z vás, které kromě chemie zajímá i výpočetní technika, senzorika či kybernetika. Seznámíte se s multioborovou tematikou zaměřenou na automatické řízení, zpracování signálů, měřicí přístroje, senzory fyzikálních a chemických veličin, ale i počítačové simulace reálných systémů. Absolvujete několik oborových laboratoří se špičkovým vybavením, včetně elektronových mikroskopů. Důraz klademe i na moderní softwarové prostředky pro měření a řízení (Python, Matlab, LabView), které jsou hojně využívány v praxi.

Uplatnění

 • Firemní expert (CISCO, MSD, SIDAT, Honeywell…)
 • Řízení procesů
 • Programátor
 • Specialista na zpracování dat
 • Výzkumník
 • Doktorské studium

Příběhy úspěšných absolventů

Reference zaměstnavatele

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Jan Mareš
Zaměřuje se na využití kybernetických a informatických systémů ve včasné diagnostice vzácných onemocnění či při pooperační rehabilitaci.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 15 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N402

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2023

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 18


přijatí studenti: 18


nesplnili podmínky přijetí: 0

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Výuka na FCHI je kombinací přírodovědného a technického vzdělávání, které odpovídá moderním požadavkům na výchovu inženýrů. Studenti rozvíjejí své inženýrské myšlení díky samostatné práci v laboratořích a při řešení projektů. Na fakultě se naučí využívat běžný i specializovaný inženýrský software. Ve vyšších ročnících si studenti volí velkou část studovaných předmětů a dotváří tak svůj odborný profil.