Bioinformatika a chemická informatika

Budete se pohybovat ve světě fungujícím na pomezí přírodních věd a informatiky. Vaším denním chlebem bude chemoinformatika, bioinformatika či biomolekulární modelování. Stanete se odborníkem s ucelenými znalostmi informačních technologií, analýzy dat, chemie, biochemie a molekulárně biologických oborů. Co je klíčové – naučíte se zpracovávat, analyzovat a interpretovat experimentální biologická a chemická data a rozumět složitým zákonitostem fungování komplexních biologických systémů na molekulární úrovni. Dokážete formulovat výzkumné hypotézy, navrhovat postupy pro jejich ověřování a s využitím standardních metod je též validovat. Budete se moci opřít o širokou a univerzální znalost informatiky, budete ideální článkem v interdisciplinárních týmech na pomezí přírodních věd a informatiky. Absolventů s danou specializací je na trhu minimum, proto se skvěle uplatňují nejen v ČR, ale po celém světě.

Uplatnění

 • Instrumentální analýza biologických vzorků
 • Farmaceutický průmysl
 • Medicínský výzkum a zdravotnictví
 • Biotechnologie
 • Potravinářství a zemědělství
 • IT vývojář
 • Datová analytika
 • Doktorské studium

Příběhy úspěšných absolventů

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Daniel Svozil
Zabývá se počítačovou analýzou struktur organických sloučenin za účelem nalezení biologicky aktivních látek. Zajímá se o výzkum jaderných receptorů s cílem prohloubit znalosti o příčinách vzniku nádorových onemocnění a o možnostech jejich prevence a léčby.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 15 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N106

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2023

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 7


přijatí studenti: 6


nesplnili podmínky přijetí: 1

Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.