Zápis do studia

Pokud jsi byl/a přijat/a ke studiu, je potřeba učinit ještě jeden krok – zapsat se ke studiu. Až dnem zápisu se stanete studenty VŠCHT Praha.

Zápisy

Zápisy jsou organizovány na jednotlivých fakultách, po studijních programech. Typicky se odehrávají kolem poloviny srpna.

Přesný termín zápisu spolu s pozvánkou obdrží přijatí uchazeči spolu s oficiálním rozhodnutím o přijetí ke studiu. To je vydáváno podle harmonogramu (viz informace o přijímacím řízení do bakalářského studia).

V případě, že stanovený termín zápisu není možné ze závažných důvodů dodržet, kontaktuje uchazeč příslušný děkanát fakulty, kde mu bude stanoven náhradní termín zápisu.

Informace o dokumentech nutných k zápisu naleznete na stránce formuláře k zápisu.

Orientační termíny zápisu v roce 2021

Fakulta chemické technologie

  • Termín zatím není znám, předpoklad je zhruba v polovině srpna.

Fakulta technologie ochrany prostředí

  • Termín zatím není znám, předpoklad je zhruba v polovině srpna.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

  • Termín zatím není znám, předpoklad je zhruba v polovině srpna.

Fakulta chemicko-inženýrská

  • Termín zatím není znám, předpoklad je zhruba v polovině srpna.

Přečtěte si také: 6 důvodů, proč se zapsat na VŠCHT Praha


Seznamovací kurzy

Přijatí uchazeči, kteří se rozhodnou zapsat na VŠCHT Praha se můžou zúčastnit oblíbených Seznamovacích kurzů na přelomu srpna a září. Na nich se potkávají spolužáci bakalářských programů ze všech fakult.

Pozvánka s přesnými informacemi dorazí přijatým ve chvíli vystavení oficiálního rozhodnutí o přijetí. Zároveň se podrobné informace objeví na webové stránce Seznamováků.

Začínáme se studiem

Začátek studia s sebou nese nutnost mnohé zařídit. Více informací najdeš na speciální stránce.

Základní souhrn pro start na škole si také pohodlně můžeš přečíst v průvodci prváka. Toho dostaneš v papírově formě u zápisu. Nebo si ho rovnou stáhni.

Zároveň je na naší škole vždy poblíž pomocná ruka – TutorůPoradenského a kariérního centra či přímo pracovníků na děkanátech a rektorátu.