Vědci, kteří tě budou učit

Lucie Habartová, Ph.D.

Fakulta chemicko-inženýrská

Přestože není doktorkou medicíny, dokáže odhalit rakovinu slinivky, jater nebo cukrovku či Alzheimera. Věnuje se totiž analýze krevní plazmy, ve které pomocí metod molekulové spektroskopie hledá specifickou odezvu různých závažných onemocnění. Zaměřuje se přitom na strukturu proteinů a dalších pro život nezbytných biomolekul, které signalizují nemoc dříve, než se projeví typické příznaky. Svým výzkumem pomáhá […]

Dr. Jana Jirešová

Fakulta chemicko-inženýrská

Fyzika je jazyk, kterým mluvíme s přírodou. Vyučuje fyziku v prvním a druhém ročníku studia. Učit ji baví a výuka je pro ni vždy na prvním místě. Odborně se věnuje působení nízkoteplotního plazmatu na neživé i živé materiály, od modifikací povrchů nanostrukturovaných anorganických i organických látek přes hubení bakterií, kvasinek a plísní až po ovlivňování […]

Prof. Jana Čopíková

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Profesorka Jana Čopíková působí na Ústavu sacharidů a cereálií. Splnilo se jí jedno velké přání z dětství: přednášet o čokoládě a cukrovinkách. Je autorkou a spoluautorkou skript a publikací o technologii čokolády a cukrovinek. V rámci výzkumu se věnuje analýze čokolády a cukrovinek, vývoji nových receptur na bázi netradičních plodin, sledování a kontrole kvality kakaových bobů, […]

Doc. Dušan Kopecký

Fakulta chemicko-inženýrská

Ve své práci spojuji svět chemie, elektroniky a informatiky. Zabývám se syntézou vysoce uspořádaných nanostruktur chemických látek a jejich aplikací v oblasti mikroelektroniky a měřicí techniky. Se svými studenty zkoumám a analyzuji nové typy elektricky vodivých chemických látek, navrhuji prototypy moderních elektronických prvků a hledám cesty, jak je využít v oblastech jako je měření fyzikálních […]

Pavel Kříž, Ph.D.

Fakulta chemicko-inženýrská

Matematika je krásná, užitečná a nenáročná pomocnice.Zabývám se teorií stochastických (parciálních) diferenciálních rovnic. To je elegantní, byť náročná, matematická teorie umožňující studovat složité náhodné děje. Spolupracuji i na dalších projektech (modelování toku plynů membránami, molekulární simulace, analýza biomedicínských dat, …). Z působení v soukromém sektoru mám zkušenosti s pojistnou matematikou a s optimalizací v logistice. […]

Viola Tokárová, Ph.D.

Fakulta chemicko-inženýrská

Ve své práci a výzkumné činnosti se zabývá propojením biomimetiky a principů chemického inženýrství. Biomimetika se zabývá porozuměním přírodních konceptů a technologických řešení, které byly v rámci evolučního procesu vytvářeny k zajištění konkurenceschopnosti různorodých organismů, a jejich převodem do nových aplikací. Laboratoř biomimetického inženýrství se aktivně zabývá přípravou tělu vlastních částic pomocí mikrofluidiky, tvorbou udržitelných […]

Prof. Jaromír Veber

Celoškolská pracoviště

Jaromír Veber se ve své odborné činnosti věnuje různým oblastem managementu. V tomto duchu jednak garantuje a přednáší v několika předmětech: Základy managementu, Projektování výrobních systémů, Management kvality, jednak se výzkumně zabývá zkoumáním některých aktuálních směrů managementu, jako je např. sdílená ekonomika. Je vedoucím autorských kolektivů řady publikací zaměřených na management, z nichž učebnice managementu je rozšířena na […]