Vědci, kteří tě budou učit

Lenka Mynaříková, Ph.D.

Celoškolská pracoviště

Lenka Mynaříková přednáší předměty z oblasti sociální a manažerské psychologie. Ve své výzkumné činnosti se věnuje především forenzní psychologii (problematika detekce lži s využitím verbálních a neverbálních signálů a technologií, odhalování a prevence finančních podvodů, korporátní psychopatie), pedagogické a školní psychologii (rozvoj digitálních kompetencí učitelů, prevence kyberšikany) a možnostem využití neurotechnologií ke zvýšení kvality života. Je řešitelkou a […]

Prof. Dalibor Vojtěch

Fakulta chemické technologie

Profesor Dalibor Vojtěch přednáší předměty zaměřené na kovové materiály, jejich vlastnosti, využití a technologie výroby. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na vysoce pevné slitiny pro automobilový a letecký průmysl, kovové biomateriály pro lékařské implantáty, výrobu kovových materiálů 3D tiskem. Se svými kolegy vyvinul několik biodegradovatelných slitin využitelných pro výrobu lékařských implantátů s přechodnou funkcí, jako […]

Doc. Rudolf Ševčík

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Rudolf Ševčík je pracovníkem Ústavu konzervace potravin, kde se specializuje na technologii potravin, kterou také přednáší studentům. Výzkum docenta Ševčíka je orientován zejména na problematiku technologie masa a masných výrobků. Je řešitelem celé řady inovačních projektů, ve kterých pomáhá potravinářským podnikům zavádět do praxe nové výrobní postupy. Mezi jeho další oblasti zájmu patří i systémy […]

Doc. Helena Čížková

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Helena Čížková se zaměřuje na vybrané technologie výroby potravin rostlinného původu, podílí se na výuce předmětů Principy úchovy potravin a Autenticita potravin a detekce falšování a jejich anglických ekvivalentů. Ve své vědecké práci se věnuje problematice identifikace příčin smyslových vad potravin, postupům predikce trvanlivosti potravinářských výrobků a vývoji a ověřování metod hodnocení autenticity potravin.

Prof. Pavel Kotrba

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Nejen on sám, ale i celá jeho mezinárodní skupina se zabývá (zdá se, že již od 70. let minulého století známou, leč pouze doposud jen fenomenologicky popisovanou) schopností hub akumulovat v plodnicích těžké kovy. Naprostá novost a pionýrské přístupy v mezinárodní laboratoři profesora Kotrby směřují k pochopení otázek proč “nesmyslná” (hyper)akumulace fyziologicky irelevantních těžkých kovů […]

Prof. Petra Patáková

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Profesorka Petra Patáková se podílí se na výuce předmětů Biotechnologie v potravinářském průmyslu, Biotechnologie II a Hygiena a sanitace v mikrobiologii. Je zodpovědná za tzv. „double degree“ magisterské studium v oboru Přírodní látky a léčiva uzavřené mezi VŠCHT Praha a University of Insubria v Itálii. Ve svém výzkumu se věnuje mikrobiální produkci primárních (butanol, etanol, […]

Mgr. Halina Šimková

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vystudovala genetiku člověka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2002-2016 byla DNA expertkou Kriminalistického ústavu, nyní se věnuje především problematice hodnocení váhy vědeckých důkazů a vzdělávání znalců. Přednáší svůj obor na Přírodovědecké fakultě UK, VŠCHT Praha a FCHT Univerzity Pardubice. Je místopředsedkyní Československé společnosti pro forenzní genetiku a vůdčí osobností Centra pro bayesovskou inferenci […]

Doc. Olga Maťátková

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Docentka Olga Maťátková se na VŠCHT Praha podílí na výuce předmětů Biotechnologie I v bakalářském studiu a Biotechnologie v životním prostředí v magisterském studiu. V rámci vědecké skupiny Aplikovaná biologie Ústavu biotechnologie se zabývá studiem mikrobiálních interakcí, tvorby biofilmu, quorum sensing a možnostmi jejich ovlivnění. Mezi další výzkumná témata patří mikrobiální produkce biologicky aktivních látek […]

Doc. Lenka Švecová

Celoškolská pracoviště

Lenka Švecová působí jako vedoucí Ústavu ekonomiky a managementu. Ve své odborné činnosti se věnuje problematice managementu, zejména manažerskému rozhodování, inovačnímu managementu, rizikového řízení, procesním optimalizacím a projektovému řízení. Je autorkou či spoluautorkou řady publikací pokrývajících moderní přístupy k řízení firmy v dnešní době. Působí jako mentorka studentských týmů při řešení reálných projektů pro firemní […]

Prof. Pavel Dostálek

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Profesor Pavel Dostálek obdržel Cenu Františka Ondřeje Poupěte za přínos pivovarství, sladařství a návazným odvětvím. V současné době pracuje a přednáší předměty pivovarství a sladařství na Ústavu biotechnologie na VŠCHT Praha. Je autorem více než stovky odborných článků, řady patentů a spoluautorem několika knižních publikací.