O univerzitě

VŠCHT Praha

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je tradiční veřejnou vysokou školou a přirozeným centrem špičkového studia a výzkumu v oblasti chemie a potravinářství.

Podle respektovaného mezinárodního žebříčku vysokých škol QS ranking 2021 patří mezi 350 nejlepších světových univerzit, v individuální podpoře studentů při výuce dokonce mezi TOP 50.

Pro zaměstnavatele jsou absolventi VŠCHT často první volbou – kromě hlubokých teoretických znalostí a laboratorní zručnosti na nich oceňují především pronikavé inženýrské myšlení a schopnost rychle reagovat na nové problémy. Nejčastěji se absolventi uplatní jako vedoucí laboratoří, firemní technologové, manažeři, vědci či odborníci ve státní správě.

Učitelé z VŠCHT jsou mimo pedagogických povinností zapojeni do aktuálního firemní výzkumu i státních a mezinárodních projektů, které řeší aktuální problémy dneška – sucho, vývoj nových léků, kvalitu a bezpečnost potravin, energetickou bezpečnost, optimalizaci výroby atd.

Kromě vzdělávání a výzkumu se VŠCHT hraje také hokej, fotbal, volejbal, máme výjimečný florbalový tým, studenti lezou po skalách, provozují vodní sporty atd. Škola má vlastní orchestr, sbor Chemchor či umělecký spolek UNI-ART, vše přirozeně otevřené novým členům. Oproti jiným univerzitám, které mají širší zaměření, je ve škole relativně málo studentů (3500), takže tu panuje takřka rodinná atmosféra.

Studenti, kteří mají v začátcích (nebo i v průběhu) se studiem problémy, se mohou obrátit na tzv. tutory, kteří jim se vším zdarma pomohou. K dispozici je také kariérní či psychologická poradna.

VŠCHT má na Jižním městě vlastní koleje, takže ubytování pro studenty mimo Prahu není žádný problém.

Život na univerzitě
Získej zkušenosti ze zahraničí

Vědci, kteří tě budou učit

Prof. František Štěpánek

Vede Laboratoř chemické robotiky, zkráceně CHOBOTIX. Umělé částice o velikosti buněk, v nichž by probíhaly řízené chemické reakce, by…

Doc. Kateřina Rubešová

Docentka Kateřina Rubešová je akademickým pracovníkem Ústavu anorganické chemie, který zajišťuje výuku několika základních předmětů, včetně Obecné a anorganické…

Doc. Vladimír Kočí

Vladimír Kočí se ve své odborné činnosti věnuje environmentálním dopadům lidské činnosti, environmentálním vědám a především produktové ekologii. Je…

Prof. Jana Hajšlová

Profesorka Jana Hajšlová je vedoucí laboratoře akreditované dle ISO 17025 zaměřené na kontrolu chemické bezpečnosti a autenticity potravin. Současný…

Fotogalerie

Příběhy úspěšných absolventů

VŠCHT: výzva, která se vyplatí