Hodiny moderní chemie

Projekt „Hodina moderní chemie“ popularizuje chemii a moderní chemické obory, a tím se snaží přiblížit chemii studentům středních a základních škol. Zástupci VŠCHT Praha objasňují nejnovější trendy v chemii a především ukazují praktické aplikace chemie, bez kterých se neobejde náš každodenní život. Hodina je velmi interaktivní, probíhá formou dialogu s množstvím pokusů, které jsou předvedeny v průběhu hodiny.

Vzhledem k situaci ohledně koronaviru prosíme o strpení ohledně objednávek Hodin moderní chemie. Čekáme, jak se situace vyvine. Děkujeme za pochopení.

Nabízíme vám Hodiny moderní chemie distanční formou! Pro žáky nejen středních škol připravujeme HMCH on-line a pro žáky nejen základních škol připravujeme pořad CHEMIKEM DOMA – sledujte nás a učte se chemii doma prakticky.

 Na vaši školu přijedou proškolení studenti a doktorandi z VŠCHT Praha, kteří podle domluvených scénářů předvedou chemické pokusy a vysvětlí, co se děje.

NABÍZÍME SCENÁŘE

HMCh I – Úvod do chemie

(45 min, SŠ, ZŠ od 8. třídy)

HMCh II – Přeměna energií 

(45 min, SŠ)

HMCh III – Potraviny pod lupou

(90 min, SŠ, ZŠ od 8. třídy)

HMCh IV – Forenzní analýza

(90 min, SŠ, ZŠ od 8. třídy)

HMCh V – Chemie a barvy

(90 min, SŠ, ZŠ od 8. třídy)

HMCh VII – Chemie a životní prostředí 

(90 min, SŠ, ZŠ od 8. třídy)

HMCh VIII – Luminiscence

(90 min, SŠ, ZŠ od 8. třídy)

PODMÍNKY

→ Vždy pouze pro jednu třídu — třídy se nespojují!
→ Učitel zodpovídá za hodinu a chování žáků po čas výuky Hodin moderní chemie.
→ Studenti VŠCHT Praha nepřebírají zodpovědnost za studenty školy.
→ Je povinností učitele počítat s bezpečnostními riziky.
→ Vyučující po konci HMCH zašle elektronicky jmenný seznam studentů pro vznik databáze odučených studentů (Prezenční listina).
→ Objednávejte minimálně 3, maximálně 7 vyučovacích hodin, maximálně 2 scénáře v jednom dni.
→ Možnost promítání z počítače.
→ Pro HMCH VIII je nutná dokonale zatemněná místnost!

Fotogalerie

Zobrazit více

Máte zájem?
Kontaktujte nás.

Garantka aktivity:
Ing. Dana Bílková

Tel: 220 444 443, út-čt
e-mail: hmch@vscht.cz