Ústav ekonomiky a managementu

O Ústavu ekonomiky a managementu

Od roku 2020 zajišťuje ústav výuku nově akreditovaného bakalářského studijního programu Ekonomika a management a navazujícího magisterského studijního programu Odvětvový management se specializacemi Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu. Tyto programy vyučuje i v angličtině pod názvy Economics and Management, Innovation Project Management a Chemical Industry. Kromě toho nabízí roční přípravný program pro uchazeče do anglických studijních programů, kteří nejsou rodilými mluvčími. Společně s FTOP nyní ústav připravuje doktorský studijní program Management udržitelného rozvoje (Sustainability Management), který chce uchazečům nabízet od podzimu 2021.

Věnuje se i tvůrčí a vědecké činnosti, programům celoživotního vzdělávání, realizuje smluvní výzkum pro podniky a instituce veřejné správy. Nabízí také odborné předměty do dalších programů vyučovaných VŠCHT Praha a předměty v angličtině pro studenty výměnných programů.

Od roku 2020 posílilo ústav více než šest desítek nových akademických pracovníků, z nichž většina dříve působila na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Je tak plně vybaven odbornými kapacitami pro naplňování svého poslání, a také pro další růst.

Rámcové oblasti vzdělávací a výzkumné činnosti ústavu zajišťují odborné týmy v následujícím složení:

  • Ekonomie: doc. Pošta, doc. Šumpíková, doc. Potluka, Krajčová, Maialeh, Vozárová
  • Exaktní vědy a informatika: doc. Scholleová, prof. Maga, Horský, Kaiser, Koťátková-Stránská, Krajčová, Mácha, Moll, Říhová, Vozárová
  • Finance, ekonomika, účetnictví: doc. Scholleová, prof. Strouhal, doc. Vlachý, doc. Rančák, doc. Myšková, Čámská, Charvátová, Klečka, Šteker
  • Management (pro bc.): prof. Veber, Bronec, Kapila, Němečková
  • Management (pro nmgr.): doc. Švecová, prof. Vacík, Mertl, Richter, Souček, Šulc, Vašek, Zahrádka
  • Marketing: Jílková, doc. Grosová, doc. Pilík, Králová, Kutnohorská
  • Personalistika a psychologie: prof. Dvořáková, Botek, Charvátová, Krejčí, Mynaříková, Tureckiová
  • Procesní řízení: prof. Veber, Bartoňová, Košťálek, Opletalová, Strachotová, Šulc
  • Projektové řízení: doc. Švecová, doc. Vytlačil, Fanta, Kačín, Koretzová, Zárubová
  • Veřejná správa, právo: doc. Hudeček, doc. Novotný, doc. Lochmanová, Savický, Štěpánek

Vědci, kteří tě budou učit

Doc. Jan Vlachý

Velkou část své profesní dráhy zasvětil Jan Vlachý oblasti financí, která pro něj vždy představovala především tvůrčí řešení širokého…

Doc. Tomáš Hudeček

Tomáš Hudeček se zabývá řízením, správou a plánováním velkých měst. Využívá k tomu jak vzdělání a letité akademické praxe…

Lenka Mynaříková, Ph.D.

Lenka Mynaříková přednáší předměty z oblasti sociální a manažerské psychologie. Ve své výzkumné činnosti se věnuje především forenzní psychologii (problematika…

Doc. Lenka Švecová

Lenka Švecová působí jako vedoucí Ústavu ekonomiky a managementu. Ve své odborné činnosti se věnuje problematice managementu, zejména manažerskému…

Studijní programy:

Bakalářské studium